?

 
 
  Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ по ЗОП

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 10.05.2018 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 22.01.2018 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 11.07.2017 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 20.02.2017 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 20.02.2017 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 24.11.2016 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Публикувана на 06.10.2016 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

          АОП №  01150-2016-0002

          Публикувана на 04.08.2016 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ за нуждите  на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД” СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ"
          АОП №  01150-2016-0001

Публикувана на 03.02.2016 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА за нуждите  на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД

Публикувана на 16.03.2015 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА  УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД

Публикувана на 12.08.2014 година

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Публикувана на 08.05.2014 година

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ за нуждите на "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД”

Публикувана на 05.02.2014 година

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

  • „ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ “АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД ”

Публикувана на 13.05.2013 година

________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НОВ, СЪВРЕМЕНЕН ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ДИАГНОСТИКА, БАЗИРАН ИЗЦЯЛО НА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА, ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” - ЕАД”

Публикувана на 09.05.2013 година

________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД”

Публикувана на 22.04.2013 година

  • Документация за участие - повече>>
  • СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ - повече>>

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^