Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Публикувана на 10.06.2016 година                              

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Публикувана на 28.10.2015 година                               АОП №   9047145

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ДОСТАВКА НА СПАЛНО И ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА ПЕРСОНАЛА за нуждите  на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД

Публикувана на 31.10.2014 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Изпиране, дезинфекция, гладене, опаковка  и транспорт на болнично бельо за нуждите  на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД

Публикувана на 30.09.2014 година

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Доставка на медицински консумативи за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД съгласно техническа спецификация

Публикувана на 30.09.2014 година

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • „Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД”

Публикувана на 18.11.2013 година

 • Административни сведения - повече>>
 • Указания към участниците - повече>>
 • Съдържание - повече>>
 • Публична покана - повече>>
 • Декларация - повече>>
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а”-„д” и чл.47 ал.2 т.2 и т.5 - повече>>
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за обществените поръчки - повече>>
 • Декларация по чл. 47, ал. 2 т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.6 от Закона за обществените поръчки - повече>>
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - повече>>
 • Договор - повече>>
 • Приложение 1 - повече>>
 • Приложение 2 - повече>>
 • Приложение 3 - повече>>

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • „Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на
  УСБАЛЕ"Акад. Ив. Пенчев" ЕАД”

Публикувана на 18.09.2013 година

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • „Приготвяне и доставка на готова храна по диети за пациентите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД”

Публикувана на 06.08.2013 година

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • „Изпиране, дезинфекция, гладене, опаковка и транспорт на болнично бельо за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД”

Публикувана на 06.08.2013 година

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ “АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД”

Публикувана на 25.09.2012 година

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • „Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев” ЕАД”.

Публикувана на 23.07.2012 година

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^