Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
АСБ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 2

 

Отдел ”Финансово - счетоводен“

Главен счетоводител

895 6005

М. Кованджиева

Счетоводство

895 6006

Касиер

895 6007

 

Отдел “Административно и стопанско обслужване”

Човешки ресурси

895 6010

ТРЗ

895 6009

Домакин

895 6036

 

 

Tехнически секретар - в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 11

Tел./факс: 02/ 987 4145, 02/ 895 6001 от 8.00 до 15.00 ч.

 

Мирослава Тасева

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^