Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
КЛИНИКА ПО ДИАБЕТОЛОГИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 13

Началник на клиника по диабетология

895 6201

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Ст. мед. сестра

895 6211

Техн. секретар

895 6210

Дежурен лекар

895 6200

Лекарски кабинет

895 6203

Лекарски кабинет

895 6204

10 VIP стая

895 6205

Манипулационна

895 6206

Диабетно стъпало

895 6208

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотогалерия

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^