Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 11

WEB-сайт - повече>>

Началник клиника по ендокринна хирургия

895 6060

д-р Калин Виденов, дм

Ст. мед. сестра

895 6067

Техн. секретар

895 6062

Лекари /асистенти/

895 6065

Лекари /анестезиолози/

895 6066

Дежурен лекар

895 6080

Манипулационна

895 6295

Превързочна

895 6068

Реанимация

895 6044

Операционна

895 6070

I -ва зала

895 6075

II -ра зала

895 6074

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотогалерия

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^