Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
КЛИНИКА ПО ХИПОТАЛАМО-ХИПОФИЗАРНИ, НАДБЪБРЕЧНИ И ГОНАДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 10

Началник клиника по ХХГЗ

895 6042

Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм

Ст. мед. сестра

895 6049

Техн. секретар

895 6040

Техн. секретар

895 6041

Манипулационна

895 6239

Холтери

895 6081

Лекари

895 6008

Лекари

895 6078

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотогалерия

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^