Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 4

Началник на отделение мед. информатика

895 6111

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм

Системен администратор

895 6100

Информатици

895 6110

Специалист

895 6112

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотогалерия

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^